چند هفته پیش مسابقه شهر ریاضی مشهد در پارک ملت برگزار شد. در این مسابقه بیش از 200 تیم شرکت کردند که به 5 تیم اول جوایز نفیسی اهدا شد.
هر تیم در این مسابقه 3 نفره بود که در تیم های راهنمایی 2 نفر دانش آموز راهنمایی و1 نفر آزاد(می توانست هر کسی باشد اعم از معلم،دانش آموز،پدرو...)تشکیل می شد. من هم باتیمی در این مسابقه شرکت کردم  البته با تیمی واقعا عالی تشکیل شده از:امیرعلی محمد زاده(مدال نقره المپیاد کامپیوتر و سرگروه)،محمدرضا نوروزی و خودم.
تاجایی که من اطلاع دارم تیم ما به رتبه ششم دست یافت(البته اینم از بد شانسی ماست که به پنج تای اول جایزه می دادن ولی ما ششم شدیم).