سلام

اخیرا مقاله‌‌ای درباره‌ی نوابیغ منتشر شده که فایل pdf آن را می‌توانید از اینجا بارگیری کنید.


منبع:خبرنامه‌ی انجمن ریاضی ایران