بعد از کلی تلاش و سوال حل کردن بلاخره ۵۰۰ تا شد.

الان توی سایت کدفرسز حدود ۵۰۰ تا سوال حل کردم. :)

http://codeforces.com/problemset/standings/page/2 الان دقیقن ۳۳۸ـام هستم :)