چند روز پیش برادرم ، امیر ،‌یک عکس خیلی قشنگ بهم داد که واقعن حیف دونستم که اینجا نذارمش :)