مسابقه مرحله‌ی نهایی برگزار شد و ما موفق به کسب رتبه‌ی ۲۰ـام شدیم.