برای سومین بار در عمرم، امسال هم در مسابقه‌ی‌ برنامه‌نویسی گوگل یا همون Google code jam شرکت می‌کنم.


مسابقه‌ی خوبیه واقعن :) امیدوارم حداقل به تیشرتش برسم امسال.
پ.ن: چرا همیشه کدجم رو باید نصفه شب بدم؟ مسابقه‌ی انتخابیش فک کنم یک روزه‌س ولی من باز هم نصفه شب و با خواب آلودگی تمام، به اندازه‌ای که مطمئن باشم قبول می‌شم، سوال حل کردم. :|