دستش که به آب خورد

یاد وصیت پدرش افتاد

"کنارش بمان"

مظلوم تر از او نیست 

چنان سراسیمه بازگشت

که دست هایش را جا گذاشت ...


"السلام علیک یا قمر بنی هاشم"