از سایت Snipt.net برایم ایمیلی آمده که قرار است آخر این سال میلادی بسته شود.

با خود گفتم که اصلن چرا اینجا اکانت دارم؟ :/ رفتم و با تغییر پسورد لاگین کردم

دو کد از من نشانم داد:

کد۱  کد۲ 

تاریخ کد‌ها را که نگاه می‌کنم می‌بینم مال ۴ سال و ۹ ماه پیش اند! به زبان Qbasic

خیلی خوشحال شدم! دم Snipt هم گرم که کدها رو برای حدود ۵ سال نگه داشته!


پ.ن: اسم کد۱ "Array-sum-query" و اسم کد ۲ "ropad" بود! کسی می‌تونه بگه "ropad" یعنی چی؟ من خودم ایده‌ای ندارم :/

پ.ن۲: الان که بیشتر فک می‌کنم می‌بینم که اینا رو با امیر آپلود کردیم اونجا :) یادش بخیر