برای مسابقه‌ی کدکاپ شریف رفتیم تهران :)


الان هم توی قطار در حال برگشت به مشهدیم :)


پ.ن: ۱۳ـام شدیم

پ.ن۲: از تهران خوشم نمیاد :/